Puisi-Puisi Nizar Machyuzaar

Gurindam 12 Si Popi

Pasal 1
Sesiapa tiada mengenal konten,
sekali-kali tiada beroleh nama beken.
Sesiapa mengenal yang empat,
maka ia itulah orang literat.
Sesiapa mengenal judul,
gagas dan gugusnya tiada mandul.
Sesiapa mengenal Si Popi,
maka telah mengenal teks yang rapi.
Sesiapa mengenal konteks,
tahulah ia konten yang kompleks.
Sesiapa mengenal anasir,
tahulah ia konteks menafsir.

Pasal 2
Sesiapa mengenal yang tertulis,
tahulah ia makna simbolis.
Sesiapa meninggalkan kesepakatan,
seperti ibadah tiada beraturan.
Sesiapa meninggalkan pilihan kata,
tidaklah mendapat reka kreasi bahasa.
Sesiapa meninggalkan majas,
tiadalah bahasanya beroleh khas.
Sesiapa meninggalkan referensi,
tiadalah ia menyempurnakan interpretasi.

Pasal 3
Apabila terpelihara pena,
sedikitlah semena-mena.
Apabila terpelihara unggah,
hoaks yang banal tiadalah singgah.
Apabila terpelihara unduh,
Niscaya dapat darinya petuduh.
Bersungguh-sungguh engkau memelihara nalar,
dari segala janji dan ingkar.
Apabila mulut terlalu angkuh,
keluarlah bisa yang tiada ampuh.
Anggota badan hendaklah ingat,
di situlah banyak orang yang syahwat.
Hendaklah peliharakan jari,
dari berkonten yang membawa rugi.

Pasal 4
Hati Si Popi di dalam teks,
jikalau abai segala konten pun koleps.
Apabila konteks sudah berstruktur,
datanglah darinya beberapa tekstur.
Menafsir dan menakwil hendaklah alim,
di situlah banyak orang yang lalim.
Pembacaan heuristik jangan dilewat,
nanti salah makna didapat.
Jika sedikit pun berbuah makna,
boleh diumpamakan jalannya hermeneutika.
Tanda orang yang sangat literat,
erti dirinya tiada ia sekat.
Teks jangan diberi praduga,
janganlah kekuatannya membuat jeda.
Sesiapa peraduan konten,
pahamnya itu ibarat tenunan.
Di mana tahu citraan diri,
jika tidak Si Popi yang berperi.

Pasal 5
Jika hendak mengenal warganet berkonten,
lihat pada judul dan label.
JIka hendak mengenal warganet yang berbahasa,
sangat memelihara gramatika.
Jika hendak mengenal warganet literat,
lihatlah pada pilihan kata tersurat.
Jika hendak mengenal warganet yang berilmu,
berteks dan berkonteks tiadalah jemu.
Jika hendak mengenal warganet yang berakal,
sebelum menafsir menyiapkan bekal.
Jika hendak mengenal warganet yang baik perangai,
lihat pada ketika berbalas pesan dengan khalayak ramai.

Pasal 6
Cari olehmu akan kata,
yang boleh dijadikan makna.
Cari olehmu akan frasa,
yang boleh bedakan detail petanda.
Cari olehmu akan klausa,
yang boleh menggambarka peristiwa.
Cari olehmu akan kalimat,
pilih sedapat komposisi yang tepat.
Cari olehmu akan paragraf,
yang ada jejak gagas dan haraf.

Pasal 7
Apabila banyak diksi,
di situlah jalan masuk nosi.
Apabila banyak berlebih kata
itulah tanda penulisan lema.
Apabila kita kurang bentuk dasar,
itulah perbendaharaan turunan kesasar.
Apabila bentuk turunan tidak dilatih,
Maka terabai maknanya kurang lebih.
Apabila banyak mencatat serapan,
itulah tanda reka kreatif cekatan.
Apabila kata yang banyak diulang,
sia-sia sajalah mengarang.
Apabila mendengar lambang bilangan,
menerimanya itu hendaklah cemerlang.
Apabila mendengar akan kesejajaran,
membicarakannya itu hendaklah bentukan.
Apabila tulisan yang campur-baur,
lekaslah segala orang membentur.
Apabila tulisan yang amat bernas,
lekaslah orang sekalian trengginas.
Apabila penafsiran yang amat benar,
tidak boleh orang berbuat gusar.

Pasal 8
Sesiapa khianat akan kata,
apalagi pada maknanya.
Kepada kata ia mengacu,
batasnya kamus yang baku,
Sebermula penamaan atas benda,
darinya ternisbat nomina.
Predikasi verba yang memagut,
darinya peristiwa dapat bertaut.
Lalu adjektiva menyempurnakan narasi,
kualitas alam hadir menjadi.
Ditera inderaan dalam kuantitas,
penanda numeralia lancak mewatas.
Kesatuan dan kepaduan dunia imaji
terbantun preposisi, konjungsi, dan interjeksi.

Pasal 9
Tahu perkataan taklaik,
tetapi dituliskan,
bukannya terang yaitulah bimbang.
Kesalahan seorang peneroka bahasa,
itulah parakuasa licencia of poetica.
Kepada segala puja-puji Si Popi,
di situlah Si Pebi punya arti.
Kebanyakan pesan dari cityzen-netizen,
di situlah Si Pebi menimbang konten.
Perpaduan konvensi dan inovasi,
di situlah Si Pebi bertemu Si Popi.
Si Popi taksuka membuat khianat,
jika penulis kuat berguru,
dengan Si Pebi jadi likat.

Pasal 10
Dengan denotasi jangan lupa,
Supaya konotasi tidak fana
Dengan leksikal hendaklah hidmat,
supaya gramatikal dapat kalimat.
Dengan generalisasi janganlah abai,
supaya dapat spesialisasi ke batas usai.
Dengan ameliorasi dan peyorasi janganlah alpa,
supaya nilai rasa jangan terlupa.
Dengan perubahan makna hendaklah adil,
supaya teksnya jadi tertampil.

Pasal 11
Hendaklah berkata.
pada yang tertata.
Hendaklah jadi penyiar,
buang perangai yang suar.
Hendaklah memegang manfaat,
buanglah mudarat.
Hendak kritik,
dahulukan etik.
Hendak ditabik,
jangan menampik.
Hendak lebih,
murahkan pamrih.

Pasal 12
Si Popi mufakat dengan konten,
seperti teks berpagarkan konteks.
Maksud hati kepada Si Popi,
tanda jadi sebarang interpretasi.
Struktur hadir atas bentuk,
tanda Si Popi beroleh petunjuk.
Rujuklah pembaca yang berilmu,
tanda penulis terjarak bertemu.
Percaya akan kuasa teks yang menjadi,
tanda mengenal analisis wacana kini
Kontretkan dirinya hadir,
itulah muasal berbuat tafsir.
Pengetahuan itu terpatri nyata,
pada teks yang bersua.

Mangkubumi, 2 Mei 2021

 

*Nizar Machyuzaar aktif di organisasi Mata Pelajar Indonesia, Sanggar Sastra Tasik, Teater Ambang Wuruk dan Gelanggang Sasindo Unpad. Karya tulisnya telah dimuat di Laman Artikel Badan Bahasa Kemdikbud, Koran Tempo, Pikiran Rakyat, Bandung Pos, Kabar Priangan, dan beberapa portal berita digital. Sedangkan karya buku puisinya diantaranya adalah: buku puisi bersama Doa Kecil (1999), buku puisi tunggal Di Puncak Gunung Nun (2001), dan buku Kumpulan Puisi Bersama Muktamar Penyair Jawa Barat (2003). Terbaru, esai ulasan puisi dimuat di artikel laman Badan Bahasa Kembikbud.go.id berjudul (e)M-(e)L Acep.

6 replies
 1. Djasepudin
  Djasepudin says:

  Sesiapa tidak mengenal Nizar
  Maka ia belum baca puisi segar

  sing saha baé micinta karya sastra
  Teu lali ka panyajak Tasikmalaya

Trackbacks & Pingbacks

Comments are closed.