Pos

Toron; Kembali ke Kampung Halaman

Oleh Hidayat Raharja “Sajegghâ êaddheg glâdhâk Suramadu, toron kaêlangan bhungana. Lambâ’ sabellunna bâdâ glâdhâk Suramadu toron rassana cê’ pêragghâ. Nyiap aghi kalambhi anyar, sapatu anyar bân lê-ollê êbâddhâi kardus. Antrean lanjang ê palabbhuwân Ujung Anyar sê ongghâah ka kapal tongkang “Jokotole” nyabranga ka palabbhuwân Kamal. Ê bulân molod, tellasan ajjhi, bân idul fitri bannya’ orêng […]

Dari Jean-Luc Nancy, Ke Fuad Hassan, Sampai Orang Samaria: Belajar Bermasyarakat Di Berbagai Tempat dan Masa

Oleh Tony Doludea Jean-Luc Nancy (26 Juli 1940), seorang filsuf Perancis yang semakin terkenal belakangan ini menyusun disertasinya tentang Immanuel Kant di bawah bimbingan Paul Ricouer. Nancy kemudian mendapatkan gelar Doktor Negara di Toulouse dengan disertasi tentang kebebasan dalam karya Kant, Schelling dan Heidegger. Tulisan ini kemudian diterbitkan dengan judul The Experience of Freedom (1980). […]