Pos

Pengalaman Spiritual Dalam Menghadapi Covid

Oleh Bhikkhu Saddhanyano Maha Thera Bersyukur sekali,  dalam perjalanan spiritual saya, saya  sempat bersentuhan dan mengenal vipassana. Bersyukur sekali saya pernah mempraktikan vipassana, mempraktikkan di tempat yang tepat, di bawah bimbingan guru yang baik bijaksana, dan juga di sekitarnya dilingkupi kalyanamitta atau sahabat-sahabat dalam Dhamma yang baik, memiliki Metta dan Prajna, datang untuk berlatih bersama, […]